Vieš programovať, robíš grafiku, hudbu, vedel by si vymyslieť počítačovú hru? Poskladaj tím a skús za víkend jednu vytvoriť. Tému, na ktorú budeš tvoriť, prezradíme až na začiatku podujatia!

Bratislava Game Jam je súťaž programátorov, scenáristov, grafikov, filozofov a ilustrátorov, ktorých úlohou je za víkend vytvoriť prototyp videohry. Je to priestor pre jednotlivcov a interdisciplinárne tímy, kde si môžu overiť odvážny herný dizajn a svoje schopnosti. Konkrétna téma, ktorou sa má hra zaoberať, bude zverejnená na začiatku podujatia. Tento ročník bude československý! Prebehne v spolupráci s Game Days a Game Developers Session Praha online v dňoch 6.11. - 8.11.2020. Účastníci BGJ20 spomedzi seba vyberú víťaza hlasovaním. Každý účastník BGJ20 sa ale môže zapojiť aj do súťaže o spoločné, československé ocenenie, kde víťaza vyberie odborná porota.

Bratislava Game Jam 2020 je šiestym ročníkom nášho game jamu.

Výsledky predchádzajúcich ročníkov: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sleduj otvorenie tu! 6. 11. o 17:00

Základné info

 • Každý účastník musí mať bezplatný lístok na BGJ20.
 • Tvoriť hru je možné na akúkoľvek platformu a operačný systém.
 • Vytvorené prototypy sa odovzdávajú na hodnotenie prostredníctvom portálu itch.io.
 • Víťaza BGJ20 spomedzi seba vyberú účastníci hlasovaním.
 • Pre zapojenie sa do súťaže o československú cenu treba vytvoriť krátke video s gameplayom.
 • Vytvorené hry ostávajú duševným vlastníctvom tvorcov, organizátor podujatia Mladý pes si vyhradzuje právo použiť hry pre propagačné účely
 • Na BGJ si vážime experiment, inovatívny prístup a radosť z tvorby. Neboj sa skúšať nové veci.

Ceny

Pravidlá

 • Téma bude zverejnená cez live stream po prednáška Kate Edwards, v piatok 6. 11. o 17:00.
 • Deadline odovzdania hier: nedeľa 8. 11. o 18:00.
 • Na odovzdávanie hier budeme používať portál itch.io. Pre odovzdanie hry a hlasovanie je potrebné vytvoriť si na itch.io účet.
 • Link na privátny itch.io BGJ20 spolu s inštrukciami na odovzdávanie hier dostanú iba účastníci s bezplatným lískom na BGJ20.
 • Dokopy budú traja víťazi: jeden z Bratislava Game Jam, druhý z Game Developers Session game jam a tretí z oboch game jamov, ktorého vyberie porota. Oba game jamy budú mať rovnakú tému, na ktorú sa budú hry tvoriť.
 • Účastníci BGJ môžu vybrať spomedzi seba výhercu hlasovaním na itch.io do soboty 14. 11., do 22:00.
 • Pokiaľ sa chcete zúčastniť Československej ceny, je potrebné zaslať video z vašej hry, max. 2 minúty, 1080p, H.264, 9000 Mbps minimum, do stredy 11. 11. mailom na maros.brojo@sgda.sk.
 • Porota vyhlási víťaza z Československého game jamu 27. 11. o 20:00. Showcase prihlásených hier a vyhlásenie víťaza bude na online live streame podujatia Game Days.

  Na BGJ si vážime experiment, inovatívny prístup a radosť z tvorby. Neboj sa skúšať nové veci.

Porota

Pala Budaya nie je potrebné predstavovať hernej scéne a nie len tej slovenskej. Stojí za založením SGDA, spoluorganizuje konferenciu Reboot Develop v Chorvátsku a v Kanade a Game Days na Slovensku.

Štefánia Lovasová spoluorganizuje Bratislava Game Jam od roku 2017. Dokončuje štúdium filmovej réžie na VŠMU a momentálne pripravuje svoje prvé filmové projekty.

Zuzana Panczová je etnologička a pôsobí ako výskumníčka v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Venuje sa štúdiu naratívov (povesti, fámy, konšpiračné teórie) a skupinových stereotypov. Okrem vedeckej práce taktiež venuje svoj čas prednáškam pre PhD študentov a popularizácii vedy.

Pavel Barák je predseda českej Game Developers Association, spoluorganizuje známu konferenciu Games Developers Session, ktorá je malým sviatkom hernej scény. 

Lukáš Kolek pôsobí na Karlovej Univerzite. Je projektovým riaditeľom a herným vývojárom v Charles Games, ktorý stoja za oceňovanou hrou Antentát 1942.

Program

Piatok, 6. 11. 2020

17:00úvodná prednáška Kate Edwards úvodná prednáška Kate Edwards - livestream - livestream
17:40otvorenie, vyhlásenie témy - livestream - livestream
18:00začiatok súťaže

Sobota, 7. 11. 2020

00:00 - 24:00pracujeme

Nedeľa 8. 11. 2020

18:00deadline pre odovzdávanie hier

Lístky

Partneri

Organizátor

Kontakt

Ľubica Fandl Drangová
0902 715 632

PR

Števka Lovasová
+421 915 170 233