Výsledky Bratislava Game Jam 2021

Téma Bratislava Game Jam 2021 bola Prvý kontakt s inou inteligenciou. Účastníci vytvorili 17 hier, všetky nájdeš na itch.io.

Cena zúčastnených

Účastníci BGJ21 spomedzi seba vybrali najlepšiu hru v dvoch kategóriách. Výsledky hlasovania nájdeš na itch.io.

Hlavná cena

CAPTCHAred od tímu Angelika

How much art is this game?

DumbDumb od tímu Impronicles

Cena organizátorov Bratislava Game Jam

Petri od tímu Underground Entertainment

Stanovisko:

Autori sa v popise svojej hry vyjadrili, že na to, aby sme si kládli zásadné otázky ohľadom komunikácie s inými bytosťami, zďaleka nemusíme opúšťať našu planétu. Stačíme si my, ľudia, navzájom. Toto tvrdenie pretavili do hry, ktorá nielen že ho podporuje, navyše má zaujímavú vizualitu, je zábavná a dobre navrhnutá. Skupina hráčov je vrhnutá do malej petriho misky. Stanú sa z nich mikroorganizmy, ktoré spolu majú komunikovať. Nevedia to ale inak, ako pohybom. Aj keď vieme, že na druhej strane, za počítačom, je človek, automaticky sme v neistej pozícii. Ako odkomunikovať to, čo chceme? A ako pochopiť to, čo nám je komunikované? Síce sme pri hraní v skutočnosti stále ľuďmi, a teda sa neblížime situácii popísanej v Nagelovej eseji “Aké je to byť netopierom”, my sme sa cítili byť dostatočne blízko na to, aby to pre nás bol silný, nový a zvláštny zážitok.

Petri je z nášho pohľadu pekný príklad sily videohier ako média a preto sme sa rozhodli udeliť Cenu organizátorov Bratislava Game Jam práve tejto hre.

Ľubica Fandl Drangová, Štefánia Lovasová, Matej Fandl